هنری

                                                                             بنام خدا                                                                                            کلک تو بارک الله برملک ودین گشاده                                   صد چشمه آب حیوان از قطره سیاهی

کلک تو خوش نویسد در شان یارواغیار                                   تعویذ  جان  فزایی افسون عمرکاهی

پس از قرنی سکوت در آسمان هنر کرمانشاه وغروب عمر پربار استاد محمدرضاکلهر ((استاد مسلم خوشنویسی ایران زمین ))که راه دیار قرب الی اله را پیش گرفت وسر در کمند یار حاجت رواکرد . ....

ا            اجاق دیرینه هنر ایرانی -  اسلامی  در کرمانشاه را شعله ای دیگر گرما بخشید . شعله ای که شعاع آن نه ایران بلکه از کان تاکران کشورهای اسلامی را باهنر مقدس ومعنوی خط وخوشنویسی روشن ساخت .

              خط این حامل توانا واوج گیر وحی که جهانی از رازو رمز عشق وایمان را در قلمرو خویش دارد ووادی  شان وصفایش جز دریافت شهود حاصل نمی آیدواین قولیست که جملگی بر آنند :

   در حکمت سلیمان هرکس که شک نماید                        بر عقل ودانش او خندند مرغ وماهی

  باز   ارچه  گاهگاهی  بر  سر  نهد  کلاهی                         مرغان  قاف  دانند  آیین   پادشاهی 

ا            استاد بلند آوازه هنر اسلامی ((حضرت آیت الله سید مرتضی نجومی ))که روزی راقم ایرانش میگفتند .امروز ملک ثلث نویسی اورا مسلم است و بحق راقم اسلام . ..

            اوکه مجتهدی عالیقدر وعالمی ربانی وواعظی مردمی . که بدون اغراق میتوان گفت همه مردم کرمانشاه اورا دوست داشتند . پنجه های آب دیده خود را در اوج خلاقیت با تراب عطر آگین آستان نجف اشرف تبیین وتبرک نمود وخط ثلث ونسخ وهنرهای صحافی وتجلید کتب وقطاعی را به بهترین حد اعلای خود آموخت و از محضر استادانی چون  هاشم بغدادی (استاد خطوط عربی )  فیض برد وسرآمد هم عصران خود گردید .

              توفیق دریافت نامه افتخار در سال 74وهنرمند برگزیده نخستین جشنواره خوشنویسی جهان اسلام ونفر برگزیده اولین گردهمایی چهره های ماندگار در ایران از افتخارات ایشان درزمینه هنر برای کرمانشاه بود .

            وبالاخره در  25  آبان سال 88در سن 81  سالگی دعوت یار را لبیک گفت و ومشتاقان وشیفتگانش راتاابد عزادار عروج خویش ساخت .

           عمری دگر باید  ..... تاچون توگلی آید ..........

 

 

 

 

باتوجه به اینکه اینجانب افتخار مریدی وشاگردی استاد را داشته ام شمه ای از زندگینامه ایشان راکه از ایشان ونزدیکانش شنیده ام جهت استحضار خواانندگان محترم تقدیم میدارم :

          آیت الله سید مرتضی نجومی در بیست وسوم جمادی الثانی سال 1346قمری مطابق با 26بهمن 1307شمسی در کرمانشاه بدنیا آمد  پدرش سید محمد جواد نجومی از علمای بزرگ وافاضل کرمانشاه بوده که در حالات روحی ایشان شرح وبسطی خاص می خواهد و مادرش که براستی نمونه سلامت نفس .دیانت . تقوی .و مهرومحبت بود فرزند مرحوم مغفور آیت الله شیخ مرتضی علم الهدی آل آقا بود .

ایام دبستان را درکرمانشاه ودبستان هدایت در محله برزه دماغ (بالاتر از میدان وزیری ) گذراند .

در ایام کودکی دارای حافظه عجیبی بود بطوریکه با دوسه مرتبه خواندن شعری آنرا حفظ میکرد ودر دروس ضعفی نداشت وغالبا از شاگردان اول بود بطوریکه در کلاس سوم ابتدایی برای حل مسایل حساب وریاضی اورا  به کلاس ششم می بردندتاایشان را به رخ دانش آمو.زانی که کوشش نمی کردند  بکشند .

سال دوم دبیرستان که به پایان رسانده سپس به دروس طلبگی رو آورده اکثر جامع المقدمات را نزد آقا میرزا ابراهیم پور متعبد که مردی فاضل ومتبحر در صرف ونحوبودخواند ونظر به احتیاج کتابهای مرحوم پدر به صحافی وتجلید .فن وهنر صحافی رانیزاز جناب آقامیرزا ابراهیم یاد گرفته وسایر دروس حوزوی را نزد پدر که بحق خوب  وتحقیقی در س می فرمود خواند که به نجف اشرف عزیمت نموده وبقیه دروس را در آنجا خوانده منجمله در س خارج رااز محقق بزرگوار وعلامه بی نظیر مجهول القدر مرحوم آیت الله آقامیرزا محمد باقر زنجانی ومرحوم نایینی ودرس خرج فقه رانزد اساتیدی چون آیت الله میرزا عبدالهادی شیرازی ومرحوم آیت الله حاج سید محسن حکیم وآیت الله حاج سید محمود شاهرودی و....اجازه اجتهاد دریافت نمود .

  سید مرتضی نجومی با توجه به کشش درونی عجیب به هنر نقاشی وخطاطی سبب شد در میان بقیه دانش آموزان ممتاز باشد ودردوران دبستان خط نستعلیق رااز آقای محمدرضااقبال وخط نسخ رااز پدر که از نوادر خط نسخ در دوران خود بود فرا گرفت تاا ینکه  درخطوط عربی   بی نظیر ترین هنرمند جهان اسلام در عصر حاضر لقب گیرد .

     انس با کتاب خدا وداشتن مدارج عالیه وممتاز بشری  با هنر ایشان عجین شده وشاهکاری از نور ربوی در آثار جاودانه ایشان در زمینه هنر خوشنویسی (علی الخصوص خط ثلث)جلوه می نمایاند که دریافت آن نه فقط برای اهل فن بلکه برای عامه نیز قابل فهم ودرک می باشد .  

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۸ساعت ۱۳:۳۰ بعد از ظهر  توسط پیمان  |